Ukunceda Kwikrhadi leCholileyo: Khetha Umbane Ofanelekayo

Izibonelelo zeemfanelo zezeenkcukacha zikho isiqinisekiso sokuba iingxaki zemali zabalulekileyo ezifuneka zixoxwe ngokubanzi. Ukuba awunayo imali yokugcina izikweletu zakho, kungenzeka ukuba ufuna ucinga ngendlela yokuthi ulandele isikhokelo sokuba nomdla emzini wakho. Oku kukunika umdlalo wezezimali ofana nokuba umdla ophambili. Kwedini liphuma elixesha leenkwenkwezi, abasebenzi baseOnedebt bakunceda ukuba uhambe ngezithuba zakho. Kukho abantu abangalunganga abanomdla wokusetyenziswa izikweletu…

Read More

Debt Counseling: Choosing the Right Partner

The prevalence of debt-related issues is a stark reminder that financial problems need broad discussion. If you’re struggling to meet your debts, you might be considering following the path of debt counseling. This gives a structured approach to financial woes like being in over your head. In these trying times, the professionals at Onedebt can…

Read More

Is Debt Counselling for Everyone

You’ve heard of the term but are not entirely sure what it is? Debt counselling is a process available in South Africa to help South African consumers regain financial control, repay their debt, and become debt-free. If you find that you are having a battle to make your monthly debt repayments, you can apply for…

Read More

How the National Credit Act Can Benefit You

The right credit helps build your credit profile. It is a way in which to purchase goods and services, As an example, you could borrow money to pay for your studies and commit to pay back the amount in the future. However, on the flip side, credit can also leave you overindebted. As such, some…

Read More